Condicions generals de contractació

Condicions generals de reserva
La tramitació de la reserva de Les Romagueres es pot fer o via telèfon o via e-mail. Aquesta tramitació implica la expressa acceptació per part del client de totes i de cadascuna de les condicions generals que es consideren part integrants de la reserva i que es contemplen a la legislació específica aplicable.
 
Responsabilitat del client:
Declareu que sou major d’edat i que teniu la capacitat legal per a adquirir els serveis oferts a través de la present pàgina web. Al efectuar la reserva sou exclusivament responsable de l’exactitud de totes les dades que fa constar. En cas de comprovar-se la seva incorrecció podria provocar la anul·lació de la reserva.
 
Reserves
Per tal que la reserva es faci efectiva, haureu de realitzar l’abonament d’un dipòsit d’un 30% del total de la reserva a l’entitat bancària corresponent, no considerant-se en ferm aquesta reserva si no es realitza l’esmentat abonament, que es farà amb Euros i que el preu indicat inclourà l’IVA.
La resta de l’import (70%), s’haurà d’abonar a l’entrada a l’allotjament en efectiu en cas contrari la reserva es considerarà anul·lada. També podreu fer el dipòsit a l'entitat bancària abans del dia d'entrada i portar el justificant de la transferència. Rebreu els detalls de la vostra reserva per e-mail amb totes les dades de la mateixa.
En el cas que realitzesiu la reserva i per algun motiu el preu mostrat fos erroni, la reserva no serà vàlida. Us informarem de l’errada en la major brevetat possible i se us donarà l’opció de pagar el preu correcte o rebre un reemborsament total dels diners que ja hagin estat pagats.
En compliment de la Llei 1/1992 de Seguretat Ciutadana i en concret de l’Ordre IRP 352/2009 sobre l’obligació dels establiments d’hostalatge a facilitar les dades de les persones que s’hi allotgen, el dia d’entrada caldrà que entregueu una còpia de tots els DNI/ NIE, de les persones, majors de 16 anys, que s’allotjaran a la casa. També s’haurà de signar el Registre d’entrada.
No s’admeten més persones que les concertades en el moment de la reserva. No es permet l’entrada al recinte de persones no allotjades.
Si espereu rebre alguna visita durant la vostra estada, ens ho haureu de consultar. S’entén per visitant, la persona que passa el dia a les instal·lacions de Mas Les Romagueres, amb dret a utilitzar alguns equipaments sense dormir i que sobrepassa el nombre de persones pactades a la reserva. Només podran ser convidats pel titular de la reserva i amb autorització expressa del propietari.
 Anul·lacions: 
"DECRET 59/2012, de 20 de novembre", sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d’allotjament turístic.
• En cas d’anul·lació de la reserva caldrà comunicar-ho al titular de l’allotjament mitjançant noticació fefaent. L’anul·lació de la reserva dintre dels trenta dies anteriors a la data d’ocupació de l’allotjament suposarà la pèrdua de la quantitat entregada a compte, que quedarà a disposició del titular de l’establiment turístic. En cas de circumstàncies fora del control del client o per causa major, s’aplicaran els mateixos criteris exposats en aquest apartat per anul·lacions.
En cas de circumstàcies fora de control del client o per causa major, s'aplicaran els mateixos criteris exposats en aquest apartat per anulacions.